Passende jeugdhulp, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat We streven naar 0-uithuisplaatsingen We leren van de rode draden uit de verklarende analyses We bouwen aan ons netwerk We leren met ouders en professionals samen

Wat is het Regionaal
Expertteam Jeugd?

Het Expertteam bestaat uit professionals die samen met ouder(s) en/of jeugdige een verklarende analyse opstellen die richting geeft aan het vervolg.

Waarvoor kun je het
Expertteam benutten?

Voor vragen rondom complexe casussen waar de eigen expertise ontbreekt, de betrokken partijen onvoldoende samenwerken of de benodigde zorg niet beschikbaar is.

Verklarende analyse

De verklarende analyse, geeft antwoord op de vraag waardoor de problematiek, is ontstaan, voortduurt of zelfs verslechtert. Maar ook een analyse van de factoren die juist op een positieve manier op elkaar kunnen inwerken.

Werkwijze

Het Expertteam maakt een verklarende analyse en houdt vast totdat er een oplossing gevonden is (procesregie). We kunnen ook ondersteunen bij het organiseren van maatwerkoplossingen.

Monitoring

Het Expertteam registreert in een landelijke monitor. De analyse van deze gegevens levert input op voor de activiteiten van het JENN (Jeugdexpertise Netwerk Noord-Nederland) en voor diverse trajecten in de regio. Klik hier voor de analyse 2022.

Ouders en jeugdigen

Ouder(s) en jeugdigen kunnen ook zelf contact opnemen met het Expertteam door telefonisch contact op te nemen met de procesregisseur Kim Lausberg (06-51894930) of het RIGG-secretariaat (050- 367 6461). Ook kunnen zij een mail sturen naar het rigg.secretariaat@groningen.nl. Kim Lausberg zal vervolgens contact opnemen met de ouders of jeugdige.