Wat is het Regionaal Expertteam?

Zowel een ouder of jeugdige als een professional kan een jeugdige aanmelden bij het Expertteam.  Het team bestaat uit professionals die op grond van hun expertise lid zijn. Als de casus daarom vraagt kan er ook andere expertise worden toegevoegd.

Gezamenlijk met ouder(s), betrokken professionals en de Expertteamleden wordt een verklarende analyse opgesteld die richting geeft aan het vervolg. Indien nodig voert het Expertteam procesregie op de casus. Periodiek wordt een analyse gemaakt van de zorgvragen en de analyse vertaald naar adviezen voor o.a. gemeenten of jeugdhulpaanbieders. Het Expertteam maakt deel uit van het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland.

Wat doet het Expertteam?

  • Het Expertteam richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening niet uitkomt.
  • Het Expertteam adviseert over passende jeugdhulp, waarbij de vraag van de jeugdige en ouders centraal staat. De experts zijn in staat om out-of-the-box te kunnen denken.
  • Het Expertteam leert van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis en versterkt het leren over de jeugdhulp, de samenwerking binnen de regio en het zorglandschap.

Waarvoor kun je het
Expertteam benutten?

Voor vragen rondom complexe casussen waar de eigen expertise ontbreekt, de betrokken partijen onvoldoende samenwerken of de benodigde zorg niet beschikbaar is.

Verklarende analyse

De verklarende analyse geeft antwoord op de vraag waardoor de problematiek is ontstaan, voortduurt of zelfs verslechtert. Maar ook een analyse van de factoren die juist op een positieve manier op elkaar kunnen inwerken.