Documenten

Jaarrapportage

Zowel regionaal als landelijk leren we van de ingebrachte casuïstiek. Op regionaal niveau maken we een analyse van de ingebrachte casuïstiek en dat wat er voorafging aan de bespreking in het Expertteam (stroomopwaarts analyseren).

Op landelijk niveau registreren we in een monitor waar alle Expertiseteams in registreren. Deze monitor geeft aanknopingspunten om de jeugdhulp te verbeteren. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn indicatoren als: wie is de verwijzer (bijv. gemeente of GI), wat is het probleem bij aanmelding, de omstandigheden van de jeugdige en ouder(s)en de interventies van het Expertiseteam. Van de landelijke monitor worden de cijfers in kaart gebracht en voorzien van een analyse.

Verklarende analyse

Het lege schema is het format van de verklarende analyse zoals we die in Expertteam gebruiken. De toelichting op het schema is opgenomen als voorblad, in het schema staat het overzicht van de gegevens en de samenhang, de opbouw van de conclusie en het advies staat in steekwoorden aangegeven.

Ieder vraag die binnenkomt bij het Expertteam is weer anders. Dus hét voorbeeld is niet te geven. Hieronder een ingevulde verklarende analyse van een geanonimiseerde casus. Ingevuld format volgt.

Meer weten over de verklarende analyse? Bij het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland  (JENN) is over de verklarende analyse een toegankelijk verhaal geschreven waarin we proberen, in ieder geval in Groningen, Friesland en Drenthe professionals, maar ook ouders en jongeren, wegwijs te maken in al deze informatie.

Ook zijn er bij het JENN een factsheet verklarende analyse en een werkkaart ‘Van vraag naar aanpak’ gemaakt. De factsheet geeft voor professionals in een notendop de essentie van een gedeelde verklarende analyse weer en beantwoord daarmee de hoe, wat, wanneer vragen.

Als laatste is er dan de werkkaart van vraag naar aanpak in de jeugdhulp. Hierin wordt voor professionals de hele cyclus van vraaganalyse, via een probleem- en krachten analyse naar een gedeelde verklarende analyse op een rijtje gezet.