Ouders en jeugdigen

Een jeugdige van 16 jaar en ouder en ouder(s) kunnen zelf contact opnemen met het Expertteam wanneer ouders en jeugdige zich bevinden in een zeer complexe en uitzichtloze situatie en er sprake is van langdurig onvoldoende samenwerking, afstemming of vertrouwen in de hulpverleners. Of als ouders of jeugdige samen met de hulpverleners signaleren dat er extra expertise wenselijk is of de benodigde hulp niet tot stand komt. In het eerste contact bespreken we de route, de werkwijze van het Expertteam en wie er betrokken moeten worden bij een overleg. Als de aanmelder niet de ouder of de jeugdige zelf is maar een professional, nemen we altijd contact op met de betrokken ouder(s) of jeugdige. We bespreken dan met hen op welke wijze zij betrokken willen zijn bij de aanmelding en bespreking in het Expertteam-overleg.

Onderstaand schema laat op hoofdlijnen zien hoe de route bij het Expertteam verloopt als de ouder/jeugdige contact opneemt met het Expertteam. Onder het kopje werkwijze staat een gedetailleerde beschrijving.

Hoe verloopt een aanmelding door ouder(s) en jeugdige bij het Regionaal Expertteam Groningen?