Wat is het Regionaal
Expertteam Jeugd?

Het expertteam bestaat uit professionals die samen met ouder(s) en/of jeugdige en professionals een verklarende analyse opstellen die richting geeft aan het vervolg Groningen

Waarvoor kun je het
expertteam benutten?

Voor vragen rondom complexe casussen waar de eigen expertise ontbreekt, de betrokken partijen onvoldoende samenwerken of de benodigde zorg niet beschikbaar is.

Verklarende analyse

De verklarende analyse, geeft antwoord op de vraag waardoor de problematiek, is ontstaan, voortduurt of zelfs verslechtert. Maar ook een analyse van de factoren die juist op een positieve manier op elkaar kunnen inwerken.